Inspiration

Uddannelse

Jeg gik på Maglegårdsskolen i Hellerup, og blev nysproglig student fra Gentofte Statsskole i 1949.

Jeg blev socialrådgiver fra Den sociale højskole i København i 1954.

Jeg tog efteruddannnelse i 1970 på Den Sociale Højskole.

1954 fik jeg ansættelse i Mødrehjælpens abortafdeling.
Senere i afdelingen for:

  • Faderskabssager
  • Uddannelsessager
  • Adoptioner

I samme periode var jeg ansat som freelance journalist i Danmarks Radio, hvor jeg arbejdede sammen med
Willy Reunert og Svend Alkærsig.

Andre inspirationskilder

Det er vigtigt for mig at komme på højskole og modtage undervisning af dygtige og anerkendte kunstmalere.

Her er jeg på Helnæs Højskole med nogle af de malerier jeg malede på kurset.

Jeg kan ofte få en ide til et nyt maleri, når jeg f.eks. ser et foto i de trykte medier, og jeg sørger for at få tid til at gå på kunstmuseer når jeg er ude at rejse.

-

Som kunstmaler betyder det meget for mig at se på andres kunst, og diskutere deres billeder på de forskellige maleriudstillinger.

Hvis man er åben for nye indtryk, findes de overalt i verdenen, og det virker inspirerende på mig.

Jeg har altid mit lille digital kamera med mig, og de fotografier kan være grundlag for nye malerier.

Årstider og dagens humør spiller også ind, og naturens farver er en stor inspirationskilde for mig.